×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Măsura M1/2A - „Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL”

Măsura M2/2B – „Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”

Măsura M3/2A – „Sprijin pentru formele asociative legal constituite din teritoriul GAL”

Măsura M3/3A – „Sprijin pentru grupurile și organizațiile de producători din teritoriu GAL”

Măsura M4/6B - „Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

Măsura M5/6B - „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

TOP