×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Măsura M3/3A – „Sprijin pentru grupurile și organizațiile de producători din teritoriu GAL”

17 mai 2019

Data publicării: 27.05.2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 3 / 3A–  01/2019 – 27.05.2019

Data lansării apelului de selecție: 27.05.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 27.06.2019, ora 14:30*

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

biroul GAL Progres Transilvandin localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 01/2019: 57.997 euro

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 57.997 euro

Contribuţia naţională: 15% = 8.699 euro

Contribuţia FEADR: 85% = 49.298 euro

Tipul sprijinului:

·         Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma maximă de 57.997 euro. 

Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului, cu excepția primului an, cand se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

·         Sprijinul se va acorda ca procent din producţia comercializată prin intermediul grupului astfel:

• Anul I - 10% - fără a depăși suma maximă de 11.599 euro/ an

• Anul II - 8% - fără a depăși suma maximă de 11.599 euro/ an

• Anul III - 6% - fără a depăși suma maximă de 11.599 euro/ an

• Anul IV - 5% - fără a depăși suma maximă de 11.599 euro/ an

• Anul V - 4% - fără a depăși suma maximă de 11.599 euro/ an

Fișa măsurii

TOP