×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Măsura M1/2A - „Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL”

28.11.2019

Data lansării apelului de secție:  05 decembrie 2019

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M1 / 2A – 04/2019 – 05.12.2019

GAL PROGRES TRANSILVAN anunță public lansarea, în perioada 05 decembrie - 16 decembrie 2019, a celei de a patra sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2019 pentru Măsura 01/2A – Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL, finanțata prin Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

 

Beneficiari eligibili: 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • fermieri, definiţi conform Regulamentului(CE)1307/2013, art.4, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 04/2019: 81.293 euro

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 81.293 euro

Contribuţia naţională: 15% = 12.193,95 euro

Contribuţia FEADR: 85% = 69.099,05 euro

Ghidul Solicitantului

28.11.2019 - Descarcă documentul

TOP