×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Măsura M4/6B - „Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

29 august 2022

Data lansării apelului de selecție:
06.09.2022
Data limită de depunere a proiectelor:
06.10.2022
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele se depun la biroul GAL Progres Transilvan, în localitatea Teaca, nr. 598 (în cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud în intervalul orar 08:00-14:30 de luni până vineri.
Fondul disponibil pentru această sesiune:
41.606 euro

INTENSITATEA ȘI VALOAREA SPRIJINULUI:
- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 20.803 euro/proiect.
- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 20.803 euro /proiect.

Categoriile de beneficiari eligibili
- Comunele care fac parte din teritoriul acoperit de GAL Progres Transilvan, respectiv: Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței

APEL DE SELECȚIE M4 / 6B – 29 august 2022

29 august 2022 - Descarcă documentul

29 august 2022 - Descarcă documentul

Descarcă documentul

ARHIVA APEL DE SELECȚIE M4 / 6B – 7 martie 2022

7 martie 2022 - Descarcă documentul

Descarcă documentul

ARHIVA APEL DE SELECȚIE M4 / 6B – 31 ianuarie 2020

31 ianuarie 2020 - Descarcă documentul

Descarcă documentul

ARHIVA APEL DE SELECȚIE M4 / 6B – 08 iulie 2019

Vizualizează apelul de selecție

8 iulie 2019 - Descarcă documentul

Descarcă documentul

TOP