×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Apel de selecție M1 / 2A – 11.10.2018

 

Apel de selecție M1 / 2A – 11.10.2018

APEL DE SELECȚIE MĂSURA 1 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 2A - „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activitaţi neagricole”

Data lansării apelului de secție: 19 octombrie 2018

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M1 / 2A – 02/2018 – 19.10.2018

GAL PROGRES TRANSILVAN anunță public lansarea, în perioada 19 octombrie – 20 noiembrie 2018, primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2018 pentru Măsura 01/2A – Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL, finanțata prin Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili: 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • fermieri, definiţi conform Regulamentului(CE)1307/2013, art.4, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 01/2018: 580.129 euro

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 580.129 euro

Contribuţia naţională: 15% = 87.019 euro

Contribuţia FEADR: 85% = 493.110 euro

Tipul sprijinului: Prin Măsura M1/2A se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50%, maxim 200.000 euro.

Descarcă Procedura de evaluare si selectare

 
 
TOP