×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Apel de selecție M1 / 2A – 26.06.2019

 

Apel de selecție M1 / 2A - 26.06.2019

MĂSURA 1 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 2 A – „Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL”

Data publicării: 04.07.2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 1/2A –  02/2019 – 04.07.2019

 

Data lansării apelului de selecție: 04.07.2019

 

Data limită de depunere a proiectelor: 13 iulie 2019, ora 14:30*

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: biroul GAL Progres Transilvandin localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud.

 

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 02/2019: 395.313 euro

 

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 395.313 euro

Contribuţia naţională: 15% = 59.269,95 euro

Contribuţia FEADR: 85% = 336.016,05 euro

Tipul sprijinului: Prin Măsura M1/2A se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50%, maxim 200.000 euro.

 

 
 
TOP