×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Prelungire Apel de selecție M2 / 2B – 06.02.2023

Prelungire Apel de selecție M2 / 2B – 06.02.2023

Măsura M2/2B - “Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”

Data lansării apelului de selecție: 06.01.2023 

Data limită de depunere a proiectelor: 06.02.2023

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la biroul GAL Progres Transilvan, în localitatea Teaca, nr. 598 (în cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud în intervalul orar 08:00-14:30 de luni până vineri.

Fondul disponibil pentru această sesiune: 51.066,58 euro

TOP