×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

PREZENTAREA TERITORIULUI ȘI A POPULAȚIEI ACOPERITE

Teritoriul LEADER al comunelor Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței este situat în partea de sud a județului Bistrița-Năsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată prin asocierea autorităţilor locale şi judeţene din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.160 km2, reprezentând 14,3% din teritoriul României. Regiunea Nord-Vest se situează astfel pe locul 4 la nivel naţional în privinţa suprafeţei, respectiv pe locul 29 între cele 273 regiuni ale UE.

Județul Bistrița-Năsăud este împărțit, din punct de vedere administrativ, într-un municipiu, 3 orașe și 58 de comune cu 235 de sate. Se învecinează cu județele Cluj, la vest, Maramureș, la nord, Suceava, la est și Mureș la sud. Suprafaţa judeţului este de 5.355,20 km2, reprezentând 2,24% din suprafaţa ţării, situându-se pe locul 28 printre judeţele României din punct de vedere al suprafeţei. Populaţia stabilă a județului conform Recensământului populației și locuințelor 2011 INS, este de 286.225 locuitori. Din totalul populației, 36.67% locuiește în mediul urban și 63,33% în mediul rural, procentul de bărbați este de 49,47%, iar de femei 50,53%.

Teritoriul acoperit de parteneriat este compus din 7 comune, are o suprafața totală de 452,18 km2, o populație stabilă conform Recensământului populației și locuințelor 2011 de 14.228 locuitori și o densitate medie de 31,46 loc/km2. Teritoriul are în componența 34 de localității.

Vecinătăţi administrative. Teritoriul GAL are în imediata sa vecinătate oraşele Bistriţa (județul Bistrița-Năsăud), Cluj-Napoca (județul Cluj) şi Reghin (județul Mureș), poziţia sa având un rol deosebit în dezvoltarea economică, socială şi culturală a zonei. Cele 3 oraşe reprezintă poli de interes şi de desfacere pentru produsele din zonă. în partea de Nord, Nord-Est și Nord-Vest teritoriul se învecinează cu comunele Chiochiș, Matei, Lechința, Șieu-Măgheruș, Mărișelu, Șieu, Șieuț din județul Bistrița-Năsăud, în partea de Vest se învecinează cu județul Cluj, iar în partea de Sud și Sud-Vest cu județul Mureș. Teritoriul este străbătut de 2 drumuri naţionale: DN15A(E58) ce leagă orașul Reghin de Bistrița și traversează județul prin comunele Teaca și Galaţii Bistriţei şi DN16 care leagă orașele Cluj-Napoca și Reghin și trece prin comuna Silivașu de Cîmpie şi drumurile judeţene: DJ151 care leagă în teritoriu comunele Sînmihaiu de Cîmpie şi Budeşti, DJ162 care leagă comunele Sînmihaiu de Cîmpie, Miceştii de Cîmpie şi Silivaşu de Cîmpie, DJ173 care leagă comunele: Teaca şi Milaş. De asemenea, este străbătut de calea ferată Luduş – Măgheruş – Bistriţa.

Economia

Agricultura este funcția economică dominantă a teritoriului acoperit de parteneriat. Majoritatea întreprinderilor sunt micro-întreprinderi cu un număr mic de angajaţi şi cifre de afaceri modeste sau P.F.A.–uri care activează în principal în domeniul agricol sau comerț cu produse alimentare. Numărul mediu al salariaților în anul 2014 a fost de 978 persoane, mai mic cu 4,68 % față de anul 2004 când au fost înregistrate 1026, scădere care s-a realizat linear în ultimii 10 ani. Numărul șomerilor din teritoriu a crescut linear în ultimii ani, înregistrându-se un număr de 346 persoane în anul 2014. În teritoriu există 8 unități mai importante de procesare a produselor agricole: 4 fabrici de prelucrare a laptelui, o fabrică de sucuri naturale, 2 mori de cereale, o fabrică de prelucrare a produselor de morărit.

Patrimoniul arhitectural și cultural

Conform Listei Monumentelor Istorice – 2010, în fiecare comună de pe teritoriul GAL există importante situri arheologice, monumente ale eroilor și biserici monumente istorice: Biserica Evanghelică din Herina (sec. XIII), Biserica Evanghelică din Teaca (sec. XIV), Biserica Reformată din Tonciu (sec. XV), Bisericile din lemn “Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril” și „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din Comunele Sînmihaiu de Cîmpie și Silivașu de Cîmpie (sec. XVIII).

Patrimoniul natural

În teritoriu există situl Natura 2000 - Pajiștile Sărmășel - Milaș – Urmeniș, iar comuna Galații Bistriței e cuprinsă în lista Zonelor cu valoare naturală ridicată. Alte resurse naturale importante sunt Lacul de la Brăteni, pe lângă care s-a construit o cabană(restaurant) şi un camping cu 8 căsuţe; Balta Lac Tonciu pe o suprafață de 4 ha, ferma piscicolă Budurleni, crescătoria de mistreți din Comuna Sînmihaiu de Cîmpie, Fondul de vânătoare nr. 31 Micești, Fondul de vânătoare nr. 31 Albești. Principalele tipuri de turism care pot fi practitate sunt turismul cultural, turismul sportiv și agroturismul, pot fi organizate drumeții, plimbări cu căruța sau cu bicicleta atât pe la stâne și fermele din zonă cât și pentru vizitarea monumentelor istorice. Lipsesc însă structurile de primire turistică, meșteșugurile s-au pierdut în cea mai mare parte, iar tradițiile și obiceiurile păstrate sunt doar cele folclorice și sunt manifestate cu ocazia sărbătorilor sau zilelor comunelor.

TOP