×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Comunicat prelungire sesiune – Măsura M5/6B – 10.01.2019

 

Comunicat prelungire sesiune - Măsura M5/6B - 10.01.2019

MĂSURA 5 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 6 B - „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

Data lansării apelului de secție: 03.12.2018

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M5 / 6B – 04/2018 – 03.12.2018

GAL PROGRES TRANSILVAN anunță public lansarea, în perioada 03 decembrie 2018 – 11 ianuarie 2019, a celei de a 3 a sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2018 pentru Măsura 5/6B Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL, finanțata prin Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili: 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL PROGRES TRANSILVAN prin această măsură sunt:

Beneficiari direcți:

  • Comunele
  • ONG-uri
  • GAL -ul

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 04/2018: 38.656 euro

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 38.656 euro

Contribuţia naţională: 15% = 5.798,40 euro

Contribuţia FEADR: 85% = 32.875,60 euro

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 38.656 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 38.656  euro.

TOP