×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Comunicat de închidere a sesiunii 2/2018

 

 

Comunicat de inchidere a sesiunii 2/2018 a cererii de proiecte in cadrul GAL Progres Transilvan

Grupul de Acțiune Locală  Progres Transilvan,  beneficiar al proiectului  „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, Măsura 19 LEADER -  Submăsura 19.2 din cadrul PNDR 2014-2020, în urma sesiunii de depunere proiecte pentru MĂSURII M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL, deschisa în perioada 16aprilie – 18 iulie 2018,

anunta ca, in data de 18 iulie 2018 , ora 14.30  a incheiat  sesiunea nr.2/2018  de depunere de proiecte pentru aceasta masura, dupa cum urmeaza:

 

Măsura Proiecte depuse Valoare nerambursabila solicitata Grupului de Acțiune Locală Progres Transilvan
Măsura 4/6B 4   261.431 euro
Total 4   261.431 euro

 

Fondul nerambrursabil disponibil pentru sesiunea nr 2/2018 este de 261.431 euro.

Va anuntam ca toate proiectele depuse se afla in etapa de evaluare in vederea selectarii acestora pentru finantare.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Comitetutul de Selecție a Proiectelor.

Pentru informatii asteptam sa ne contactati, la urmatoarele date de contact:  biroul GAL Progres Transilvan din localitatea Teaca, nr. 598 (in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud, prin telefon: 0745661282 și e-mail: progrestransilvanbistrita@gmail.com.

TOP