×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Apel de selecție M3 / 2A – 08.10.2021

Apel de selecție M3 / 2A – 08.10.2021

Măsura M3/2A - „Sprijin pentru formele asociative legal constituite din teritoriul GAL”

Data lansării apelului de selecție: 18.10.2021
Data limită de depunere a proiectelor: 18.11.2021
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele se depun la biroul GAL Progres Transilvan, în localitatea Teaca, nr. 598 (în cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud în intervalul orar 08:00-14:30 de luni până vineri.
Fondul disponibil pentru această sesiune: 97.997 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:97.997 euro

Categoriile de beneficiari eligibili
- Forme asociative legal consituite din sectorul agricol (cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători), care deservesc interesele propriilor membrii.

TOP