×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Raport intermediar de selecție M2 / 2B – 22.04.2020

 

Raport intermediar de selecție M2 / 2B – 22.04.2020

MĂSURA 2 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 2 B - “Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”

GAL PROGRES TRANSILVAN anunta public prelungirea, in perioada 12 februarie 2020 - 12 martie 2020, celei de a 5 sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2019 pentru Masura M2/2B - "Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL", finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor tn cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

TOP