×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Comunicat prelungire sesiune 2/2018 Măsura M4/6B -16.06.2018

 

 

Comunicat prelungire sesiune 2/2018 Măsura M4/6B -16.06.2018

GAL PROGRES TRANSILVAN – anunta public prelungirea celei de -a II  sesiuni de depunere proiecte pentru masura M4/6B - „Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL

Fondurile nerambursabile totale disponibile pentru aceasta măsură sunt de 261.431 Euro.

GHIDUL Solicitantului impreuna cu anexele si toate documentele apelurilor de selectie initiale raman nemodificate.

TOP