×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Apel de selecție M5 / 6B – 31.01.2020

 

Apel de selecție M5 / 6B – 31.01.2020

MĂSURA 5 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 6 B – „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M5 / 6B – 01/2020 – 06.02.2020

 

Data lansării apelului de selecție: 06.02.2020

 

Data limită de depunere a proiectelor: 9 martie 2020, ora 14

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

biroul GAL Progres Transilvandin localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri între orele 8,00-14,00

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 04/2018: 38.656 euro

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 38.656 euro

Contribuţia naţională: 15% = 5.798,40 euro

Contribuţia FEADR: 85% = 32.875,60 euro

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 38.656 euro.

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 38.656  euro.

 

TOP