×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Apel de selecție M4 / 6B – 08.10.2021

Apel de selecție M4 / 6B – 08.10.2021

MĂSURA 4 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 6 B - „Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL

Data lansării apelului de selecție:18.10.2021
Data limită de depunere a proiectelor:18.11.2021
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele se depun la biroul GAL Progres Transilvan, în localitatea Teaca, nr. 598 (în cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud în intervalul orar 08:00-14:30 de luni până vineri.
Fondul disponibil pentru această sesiune:135,660.06 euro

INTENSITATEA ȘI VALOAREA SPRIJINULUI:
- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 19.380 euro/proiect.
- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 19.380 euro /proiect.

Categoriile de beneficiari eligibili
- Comunele care fac parte din teritoriul acoperit de GAL Progres Transilvan, respectiv: Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței

TOP