×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Apel de selecție M4 / 6B – 01/17 – 11.12.2017

 

Apel de selecție M4 / 6B – 01/17 – 11.12.2017

APEL DE SELECȚIE MĂSURA 4 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 6 B - „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE BAZĂ DESTINATE POPULAȚIEI DIN TERITORIUL ACOPERIT DE GAL

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M4 / 6B – 01/17 – 11.12.2017

GAL Progres Transilvan anunță public lansarea, în perioada 10 noiembrie – 11 decembrie 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 4/6B – “Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”, finanțata prin Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Data lansării apelului de selecție: 10 noiembrie 2017.

Data limită de depunere a proiectelor: 11 decembrie 2017, ora 14:30.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Progres Transilvan din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 08,00 – 14:30.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 446.720 Euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie 10.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 63.817 euro.

TOP