×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Apel de selecție M2 / 2B – 28.11.2019

 

Apel de selecție M2 / 2B – 28.11.2019

MĂSURA 2 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 2 B - “Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”

Data publicării: 05.12.2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 2/2B –  05/2019 – 05.12.2019

Data lansării apelului de selecție: 05.12.2019

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Data limită de depunere a proiectelor: 16.12. 2019, ora 14:30*

biroul GAL Progres Transilvandin localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 05/2019: 40.000 euro

Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 40.000 euro

Contribuţia naţională: 15% = 6.000 euro

Contribuţia FEADR: 85% = 34.000 euro

Tipul sprijinului: nerambursabil în raport cu valoarea proiectului, dar să nu depășească suma maximă permisă.

 

TOP