×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Măsura M5/6B - „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

31 ianuarie 2020

Data lansării apelului de secție: 06.02.2020

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M5 / 6B – 01/2020 – 06.02.2020

GAL PROGRES TRANSILVAN anunță public lansarea, în perioada 6 februarie 2020 – 9 martie 2020, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2020 pentru Măsura 5/6B Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL, finanțata prin Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili: 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL PROGRES TRANSILVAN prin această măsură sunt:

Beneficiari direcți:

  • Comunele
  • ONG-uri
  • Unitate Medico-Sociala, alte institutii publice acreditate si furnizori privati acreditati de servicii sociale
  • GAL -ul

Fișa măsurii

Ghidul Solicitantului

26 noiembrie 2018 - Descarcă documentul

Descarcă documentul

TOP