×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Măsura M4/6B - „Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

08 iulie 2019

Tipul măsurii:

√ INVESTIȚII
√ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

Plecând de la analiza diagnostic și analiza SWOT, majoritatea partenerilor relevanți din teritoriu au ajuns la concluzia că o agricultură performantă reprezintă principalul motor al dezvoltării economice a teritoriului, însă această dezvoltare este strict legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază.

Serviciille de bază sunt slab dezvoltate, majoritatea comunelor nu dețin infrastructura necesară sau dotările necesare pentru realizarea acestora. Clădirile publice ar trebui modernizate și lipsesc spațiile de recreere și socializare pentru populație. În cazul serviciilor de administrare a domeniului public lipsesc utilajele necesare pentru întreținerea drumurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de agrement, utilajele de dezăpezire sau pentru situații de urgență. De asemenea, se constată în teritoriu lipsa piețelor agroalimentare care să vină în sprijinul producătorilor de produse agroalimentare, care ar putea avea ca rezultat creșterea producției de alimente, sporirea securității alimentare și implicit creșterea veniturilor micilor agricultori din zonă.

Meşteşugurile (artizanatul, țesutul, etc) și gastronomia locală s-au pierdut în cea mai mare parte, iar tradițiile și obiceiurile rămase sunt în general cele folclorice. Autoritățile publice ar putea contribui la revitalizarea acestora prin organizarea unor evenimente, festivaluri, acțiuni care să promoveze cultura locală, tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, gastronomia locală.

Fișa măsurii

Ghidul Solicitantului

08 iulie 2019 - Descarcă documentul

Descarcă documentul

TOP