×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Măsura M2/2B - “Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”

22 noiembrie 2018

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 2/ 2B – 03/2018 – 29.11.2018
GAL PROGRES TRANSILVAN anunță public lansarea, în perioada 29 noiembrie 2018 – 4 ianuarie 2019, celei de a 2 sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2018 pentru Măsura M2/2B – “Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”, finanțata prin Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili:
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
- Tânărul fermier în conformitate cu definiţia prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic şef al exploataţiei agricole;
- Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie.

Fișa măsurii

Descarcă documentul

Ghidul Solicitantului

22 noiembrie 2018 - Descarcă documentul

Descarcă documentul

TOP