×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

Măsura M1/2A - „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activitaţi neagricole”

26 iunie 2019

Data lansării apelului de secție: 04 iulie 2019 Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M1 / 2A – 02/2019 – 04.07.2019

GAL PROGRES TRANSILVAN anunță public lansarea, în perioada 04 iulie – 13 iulie 2019, a celei de a doua sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2019 pentru Măsura 01/2A – Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL, finanțata prin Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili:
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
• fermieri, definiţi conform Regulamentului(CE)1307/2013, art.4, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
• cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 02/2019: 395.313 euro
Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 395.313 euro
Contribuţia naţională: 15% = 59.269,95 euro
Contribuţia FEADR: 85% = 336.016,05 euro
Tipul sprijinului: Prin Măsura M1/2A se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50%, maxim 200.000 euro.

Fișa măsurii

Ghidul Solicitantului

26 iunie 2019 - Descarcă documentul

26 iunie 2019 - Descarcă documentul

TOP